Mäsiarstvá

Sieť BALA nemá vlastné mäsiarstvo avšak používa lokálne mäsiarstvá v blízkosti prevádzok čím podporuje lokálnu produkciu a zamestnanosť. Dotazy či sťažnosti, posúvame ďalej zodpovedným osobám a snažíme sa dosiahnúť maximalnu spokojnosť. Využívame služby mäsiarstiev Maroš a Falco. Bližšie info na vašej prevádzke.