Bala

V roku 2001 spoločnosť Slovpos a.s. založila dcérsku spoločnosť BALA, s.r.o., kde je 100% vlastníkom. Tak ako materská spoločnosť aj dcérska spoločnosť BALA zaujala významné miesto v rámci maloobchodných sietí pôsobiacich na Slovensku. Aktuálne k 1.januáru 2012 spoločnosť zastrešovala 222 MO na celom území republiky. Spoločnosť Slovpos a.s. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka číslo 10069/p.