Kontakt

Vedúca malaobchodu: 
Maria Dohnanova 0902 921 763

Informácie z Cash & Carry: 0902 990 999
Veľkoobchod na Zlatovskej 32

Manažér obchodu: 
(For communication in English Launguage )
Pavol Tomov tel.: 0902 998 888
Asistent riaditeľa: 
Marián Gabriš tel.: 0902 998 896 

Centrála spoločnosti Bala, s.r.o. 
slovenský nezávislý maloobchod 

Zlatovská č. 2181/32, 911 05 Trenčín 
e-mail: balaobchod@balaobchod.sk 

GPS: 48° 53'30.372"S 18°0'48.024"V